Aktuálně

Dělení ČEZu je potřeba, ale jinak

Úvahy o rozdělení ČEZu na strategicky významnou a neperspektivní část po vzoru významných evropských utilit dávají smysl a bylo by dobře, kdyby k tomu došlo. Z toho, co jsme si o modernizaci struktury ČEZu mohli zatím přečíst, je zřejmé, že by mohla proběhnout podle úplně obrácené logiky a zcela utilitárně kvůli jednomu projektu. To je pro stát špatné.

RWE i O.En vyčlenili z majetku ty části, které slibují perspektivní byznys a zaměřují se na ně: obchod, energetické služby, provoz sítí a obnovitelné zdroje. Doly, uhelné a jaderné elektrárny se pro ně totiž stávají přítěží. Vedení ČEZu chystá něco jiného: prověřuje variantu samostatného podniku, kterému nadělí do vínku špinavé elektrárny, papírové projekty stavby nových jaderných bloků a otázku, kde stamiliardy potřebné k jejich výstavbě sehnat.
 
A naopak úspěšná divize ESCO, které má podle ředitele ČEZ Daniela Beneše “nakročeno stát se jedničkou v poskytování komplexních energetických řešení soukromým i státním subjektům ve střední Evropě” a zajistit tak nové zisky, se možná prodá. Neperspektivní část se starou energetikou by ČEZ hodil na krk státu. Dobře pro akcionáře, špatně pro stát a občany.
 
Je pravděpodobné, že ČEZ už nikdy nebude mít v energetice tak dominantní pozici jako měl až donedávna. Podíl na výrobě elektřiny mu čím dál rychleji ubírají sami její spotřebitelé. Domácnosti, soukromníci, podniky a obce, kteří si začínají elektřinu vyrábět sami v pár panelech na střeše nebo koupí podíl v bioplynce, vodní či větrné elektrárně za humny. I v nové, na decentralizaci založené energetice ale má ČEZ stejně jako další giganti své výrazné místo. Je potřeba zmodernizovat a provozovat sítě pro obousměrný přenos proudu. Stavět a udržovat infrastrukturu pro elektromobily nebo na klíč dodávat střešní fotovoltaiky i s financováním. A také se podílet na dražších obnovitelných projektech, provozovat záložní zdroje či nabízet další energetické služby. Přesně tak o to usilují konkurenti z Innogy,  E.Onu a jinde.
 
Výroba energie z obnovitelných zdrojů ve světě totiž setrvale a velmi rapidně roste: hlavně ze stále levnějších větrných a solárních elektráren. Masivně do nich investují čím dál víc asijské státy v čele s Čínou a Spojenými státy. Skoro dvě třetiny světového kapitálu do obnovitelných zdrojů proudí právě tam a už několik let po sobě. Evropská unie svou někdejší pozici lídra čisté energetiky před lety ztratila. Ambici to změnit deklaruje nové rozhodné vedení Francie. Prezident, premiér a ministr energetiky a životního prostředí společně hned po nástupu ohlásili, že do pěti let chtějí mít v zemi nové obnovitelné zdroje o výkonu 26 bloků Temelína. Především fotovoltaiku a větrné elektrárny, pro které připravili a prosadili dobré podmínky. Zároveň se má do roku 2025 snížit podíl jaderné elektřiny z dnešních asi 75 na 50 %. Francie vypne asi čtvrtinu ze svých 58 reaktorů, z nichž většina se už blíží ke konci životnosti. Do roku 2022 se mají také zavřít všechny uhelné elektrárny. To bude poměrně jednoduché, uhelné elektrárny jsou ve Francii hodně okrajový zdroj.
 
V Česku by šlo z obnovitelných zdrojů už ke konci příští dekády získávat klidně i čtvrtinu energie. Podle výpočtů prestižního Wuppertalského institutu může Česko v roce 2050 pokrýt 95 % své budoucí spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů, z čehož asi desetina by pocházela z dovozu. Zbytek zajistí plynové elektrárny. Dilema o závislosti na dovozu energie aktuálně zní: buď budeme dovážet ohromná kvanta jaderného paliva z Ruska či Spojených států anebo rovnou elektřinu, ale jen desetinu spotřeby a navíc od nejbližších partnerů - z okolních států EU. Při scénáři založeném na chytrém, ale důsledném růstu obnovitelných zdrojů česká závislost dokonce nepatrně poklesne: z dnešních 43 na asi 41 %. A to díky nahrazení dovážené ropy spotřebovávané v dopravě z velké části vlastní elektřinou a díky snížení (nikoliv zvýšení) spotřeby plynu a jejího přesunu z vytápění do flexibilní výroby elektřiny.
 
To ostře kontrastuje se zbrklými úkoly Stálého výboru pro jadernou energetiku, který začal před pár měsíci zadávat Danielu Benešovi zpracování analýz. Ta o dělení ČEZu je poslední v řadě. Analýzy mají pomoct vládě vyřešit otázku, jak v Česku postavit nové bloky v době, kdy se rozestavěné projekty prodražují na násobky původních rozpočtů, protahují termíny dokončení anebo jsou odpískány ještě před dokončením. V době, kdy podíl jaderné energie ve světě setrvale klesá, stejně jako počet nově rozestavěných bloků či peníze určené do nukleárního výzkumu. Jedno zda v Evropě, Spojených státech či Asii.
 
Energetičtí stratégové, investoři a poradci v Asii, Francii, Spojených státech či jinde se mohou samozřejmě mýlit, když sázejí na budoucnost založenou na obnovitelných zdrojích a decentralizované energetice. Kdybych ale byl na místě zodpovědných politiků v tuzemsku, věřil bych spíš jim a snažil se podpořit demokratizaci energetiky a zapojení veřejnosti do výroby čisté energie i v Česku. Domácnosti i stát z toho budou profitovat. V opačném případě hrozí, že se Česko uvrtá do stamiliardových ztrát.

publikováno: 18.10.2017


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

The Chamber of Renewable Energy Sources (Komora obnovitelnych zdroju energie) is a Czech association incorporating all professional associations focused on different types of renewable energy, including manufacturers of technology and scientists. We support the sustainable increase of renewable energy consumption, unify and stand up for our members’ interests, and are dedicated to raising awareness about renewable energy. For further information please, contact Mr. Martin Mikeska, our public relations officer at martin.mikeska@komoraoze.cz or +420 603 780 670 (mobile).

Stanovy Komory OZE (ke stažení)
Loga OZE (ke stažení)

Členové Komory OZE

Zastupujeme jednotlivé profesní asociace obnovitelných zdrojů, ale i průmyslové podniky a výrobce technologií či univerzity. Členství v Komoře OZE Vám přinese nejčerstvější zprávy důležité pro Vaše podnikání. Spojením s námi posílíte svůj hlas při přípravě legislativy i dotačních programů. Pokud máte zájem dozvědět se víc, kontaktujte Martina MikeskuParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Martin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz
Sekretariát
info@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Štěpán Chalupa

Jan Habart

Aleš Hradecký

Václav Helebrant

Vladimír Zachoval